ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด

แผนกวิชา

แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างเกษตร

ฝ่ายบริหารงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

โครงการพระดาบส

โครงการพระดาบส

คลังความรู้

โครงการพระราชดำริ
พระราชกรณียกิจรัชการที่๙
มาตรฐานสินค้าเกษตร
Infogrphic
องค์ความรู้ด้านการเกษตร

งบทดลอง

งบทดลองปีงบประมาณ

ระบบบริหารจัดการออนไลน์

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
idplan อาชีวศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์(Rtraining)
Fix it center
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แนะนำวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ข่าว/จัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ณ วันที่ 24 มี.ค. 66

ประกาศรายชื่อคัดเลือกศึกษาต่อพระดาบส

หนังสือรับรองความประพฤติ

ผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี้ยง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวด

เพิ่มเติม

เพิ่มเติมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com