แผนกวิชาพืชศาสตร์   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

 
หัวหน้าแผนก
นางสาวสุดารัตน์ ทองไตรภพ
ครูจ้างสอน
วท.บ .วิทยาศาสตร์เกษตร
เกียรตินิยมอันดับ 2
   
3
 

นายจิรศักดิ์ เทพอำนวย
ครูจ้างสอน
วท.บ.การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว


 
   
   
 
     
  กิจกรรม/โครงการ/อบรม  
  อบรมการเพาะเห็ดฟางด้วยทลายปาล์มน้ำมัน (4 มิถุนายน 2556 )  
     
     

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@kasetranong.ac.th