แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

 
หัวหน้าแผนก
นางสาวธนพร เปรมประเสริฐ
ครู
วท.บ. ประมง
 
     
     
     
     
     

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@kasetranong.ac.th