ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ปีการศึกษา 2565

ตู้ฟักไข่ปลอดเชื้อ

แผ่นเช็ดทำความสะอาดอเนกประสงค์จากสารสกัดพืชตระกูลขิง

น้ำสลัดเพิ่มไลโคปีนจากฟักข้าว

ผงโรยข้าวแกงส้มปลาดุกเสริมหญ้าช้อง

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ปีการศึกษา 2564

ตู้ฟักไข่ IOT

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ปีการศึกษา 2563

ถังหมักอนุรักษ์ธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์จากสับปะรด

ครีมขัดรองเท้าผงกระเทียมป้องกันเชื้อราจากเมล็ดปาล์มน้ำมัน

ลูกชิด...ไม่ชิด

อีเอ็มขยายเร่งการงอกเมล็ดผักบุ้ง

ฟอกเทลสแลนด์เดอร์

กล่องค้นชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1
Email : kasetranong02@gmail.com