ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
 
 
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
 
กิจกรรม/โครงการ/อบรม
 
  งานปกครอง  
  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  
  งานครูที่ปรึกษา  
  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com

;b