ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายบริหารฯ
แบบฟอร์มต่างๆ
กิจกรรมต่างๆ
ติดต่อวิทยาลัย

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

 

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรรม (21 ส.ค. 58)

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (9 ต.ค.58)
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (14 ต.ค.58)
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์และคูระบายน้ำ (22ต.ค.58)
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างอาคารห้องปฏิบัติการ อาคารเอนกประสงค์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,120 ตรม. (16 พ.ย.58)
     
     
     

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com